Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o odběru

Podmínky
Při odběru pejska či kočky po Vás budeme požadovat předložení občanského průkazu s trvalým pobytem,  kde bude zvíře trvale hlášeno, dále budeme požadovat vaše telefonní číslo.

Co se bude dít
Každé zvířátko, které u nás našlo dočasné útočiště, velmi dobře známe. Proto při samotném odběru budete pracovníky útulku podrobně seznámeni s povahou zvířátka, jeho specifických prostorových, pečovatelských a dietních potřebách. Chovatelské potřeby lze zakoupit přímo na místě.

Každé zvířátko od nás díky pravidlu povinné patnáctidenní sledovací karantény u psů a desetidenní karantény u koček, odchází v dobrém fyzickém stavu, odčervené a odblešené. Každý nový majitel pejska z útulku s bydlištěm v Pardubicích je na jeden rok osvobozen od poplatků za psa. Útulek má právo v budoucnu zkontrolovat vydané zvířátko u nového majitele.

Co dělat v případě problémů

Zvířátka z útulku často potřebují více trpělivosti, aby si zvykla na nové prostředí a nového majitele. Za takovou péči Vám přinesou do Vašeho domova spoustu radosti a vděčnosti. Pokud však majitel i přes svoji snahu zjistí, že zvířátko pro něj není vhodné, může jej vrátit zpět útulku do patnácti dnů od vyzvednutí. K takovým událostem však dochází jen velmi výjimečně.

Opatrovnická smlouva

Nabyvatel se zavazuje, že:

  1. Bude respektovat nařízení zák. č.246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, dále se zavazuje pravidelně pečovat o zdravotní stav zvířete, o jeho tělesnou hygienu i hygienu jeho prostředí a v případě jeho onemocnění zajistí odbornou veterinární péči.
  2. Zabezpečí zvířeti odpovídající životní podmínky a poskytne mu dostatek vhodné stravy a stálou možnost napájení čerstvou vodou.
  3. Neprodá zvíře za úplatu.
  4. Nabyvatel zvířete má povinnost vrátit zvíře do Městského útulku Pardubice, pokud se v době 4 měsíců od nálezu zvířete, přihlásí jeho původní majitel.
  5. Tato opatrovnická smlouva se mění po uplynutí 4 měsíců na darovací smlouvu, dle zákonu č.89/2012 Sb. §1059 Nabytí vlastnického práva, po této době vzniká vlastnické právo nabyvatele na zvíře.

Upozornění:  Bude-li zvíře chováno v podmínkách, které mu působí utrpení, bude zvíře úředně odebráno podle §28a zák. č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání a s nabyvatelem bude zahájeno správní řízení.Chovatel zároveň potvrzuje převzetí očkovacího průkazu psa, nevztahuje se na kočky.

Při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte útulek telefonicky, nebo osobním kontaktem v  pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

 

Razítko organizace a podpis                                                Podpis nabyvatele